บูชาเจ้าพ่อเห้งเจีย ขจัดปัดเป่าอุปสรรค เสริมอำนาจบารมี

"เห้งเจีย" หรือ "เทพเจ้าเห้งเจีย" เทพเจ้าลิงทรงอิทธิฤทธิ์ที่ได้รับการนับถือ เชื่อว่าการบูชาเจ้าพ่อเห้งเจียจะบันดาลให้เกิดความราบลื่นสมหวัง ขจัดปัดเป่าอุปสรรค เสริมอำนาจบารมี เฉลียวฉลาด กล้าหาญ เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งและมีบริวารที่ดี


เห้งเจีย เทพเจ้าเห้งเจีย เจ้าพ่อเห้งเจีย

เดิมเห้งเจียเป็นตัวละครในวรรณกรรมเรื่อง "ไซอิ๋ว" กำเนิดจากหินอาบสุริยันจันทรา 1,000 ปี ปกครองฝูงลิงที่เขาฮัวกั่วซาน ได้ฝึกวิชาจากนักพรตจนเกิดความหยิ่งผยองลำพองใจ อาละวาดสั่นสะเทือนเลือนลั่นไปทั้ง 3 โลก

กระทั่งเห้งเจียถูกพระยูไลปราบให้ถูกทับอยู่ใต้ภูเขาห้านิ้วนาน 500 ปี พระถังซัมจั๋งผ่านมาปลดปล่อยและตั้งชื่อใหม่ว่า "ซุนหงอคง" ร่วมเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกยังชมพูทวีปในฐานะลูกศิษย์คุ้มครองอาจารย์จากภยันตรายทั้งปวง

ภาพประกอบ: Ali Express