เลข 456 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ (เบื้องต้น)

เลข 456 จัดอยู่ในกลุ่ม "เลขมงคล" ที่บางครั้งถูกนิยามเอาไว้ว่า "เลขเศรษฐี" ได้รับความนิยมในการใช้เป็นเลขเสริมใน "ชื่อไลน์" "เลขทะเบียนรถ" หรือ "เลขในเบอร์โทรศัพท์มือถือ"


เลข 456 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

แต่การใช้เลข 456 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือตามวิชามหาสัตตเลขจะต้องพิจารณาอย่างระมัดระวังในเรื่อง "ตำแหน่งทักษา" ไม่ใช่ว่าแค่ไม่มีคู่อันตรายอยู่ใน 7-8 ตำแหน่งสุดท้ายก็ใช้ได้เลย

ตำแหน่งทักษาที่สำคัญที่สุดของเบอร์โทรศัพท์มือถือได้แก่ "กาลกิณี" หากมีเลข 4, 5 หรือ 6 แม้เพียงตัวใดตัวหนึ่งตกอยู่ในตำแหน่ง "กาลกิณี" จะถือว่าเบอร์โทรศัพท์มือถือนั้นไม่ดี

เรื่องนี้สำคัญมาก ทว่าน้อยคนนักที่จะรู้ (ทั้งๆที่ราคาแพงหูฉี่)

อยากใช้ "เลขเศรษฐี" แต่อิทธิพลของกาลกิณีจะทำให้กลายเป็น "เลขยาจก" ดังนั้นการเลือกใช้กลุ่มตัวเลข 456 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือจึงต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์นี้โดยตรง ไม่ควรศึกษาเอาเอง (หรือศึกษาเองได้แต่ต้องศึกษาให้ลึกซึ้ง)

เบื้องต้นให้พิจารณาดูว่าหากมีเลข 456 อยู่ในเจ็ดตำแหน่งสุดท้าย (0xx-456-xxxx, 0xx-x45-6xxx, 0xx-xx456xx, 0xx-xxx456x และ 0xx-xxx-x456) ตำแหน่งที่สามจากด้านหน้าจะต้องไม่ใช่เลข 7, 8 หรือ 1 เด็ดขาด (0x7-xxx-xxxx, 0x8-xxx-xxxx และ 0x1-xxx-xxxx)

ทั้งนี้การใช้เลขเศรษฐี 456 อาจจะไม่เหมาะสำหรับทุกคน ในเชิงลึกจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับดวงชะตาของผู้ใช้ แต่ถ้าเลือกใช้เพราะต้องการความสวยงามเฉยๆก็ไม่ว่ากัน...