เลขมงคล 456 พลังแห่งทรัพย์ ปัญญาและความสุขสมบูรณ์

กลุ่มเลขมงคล 456 เลขแห่งทรัพย์ ปัญญาและความสุขสมบูรณ์ บางตำรานิยามว่า "เลขเศรษฐี" แม้จะไม่ใช่เศรษฐีประเภทเงินหนักหรือทรัพย์ก้อนโตระดับเจ้าสัวพันล้านหมื่นล้าน แต่เรียกได้ว่า "หาทรัพย์ได้ เก็บทรัพย์ดี" บริหารทรัพย์สินได้คล่องมือ ชีวิตนี้ไม่มีขัดสน


เลขเศรษฐี 456

อิทธิพลของเลข 456 ส่งเสริมในด้านไหวพริบปฏิภาณ การติดต่อสื่อสาร โชคลาภ การอุปถัมภ์ค้ำชู บริหารทรัพย์สินและดูแลชีวิตส่วนตัวได้อย่างสมบูรณ์

สรรพคุณดีเช่นนี้ทำให้หลายคนนิยมนำมาใช้เป็นเลขใน "ชื่อไลน์" และ "ไอดีไลน์" เช่น ABC456, XYZ456

แล้ว 456 กับ 654 ต่างกันไหม?

เบื้องต้นจะเห็นว่าเลข 456 และ 654 ประกอบด้วยคู่เลข "45" และ "56" เช่นเดียวกัน หากไม่มีเลขอื่นมาปะปนความหมายก็แทบจะไม่ต่างกัน เพียงแต่การร้อยเรียงเลข 456 จะมีการไล่ระดับขึ้นทำให้ดูสวยงาม (เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ) ขณะที่เลข 654 จะเป็นการไล่ระดับลงมา (ลดลงเรื่อยๆ)

สรุปว่าเลข 456 จัดเป็นเลขที่ดี สามารถใช้ใน "ชื่อไลน์" หรือ "ไอดีไลน์" แต่ผลลัพธ์อาจจะไม่ปังเท่าเลขเฉพาะบุคคลที่คัดสรรค์ให้ตรงดวงชะตา ส่วนการใช้เลข 456 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือจะต้องพิจารณาองค์ประกอบที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งจะขออธิบายในโอกาสต่อไป... (เลข 456 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ)