เลขเสียคืออะไร ความหมายของเลขที่ควรหลีกเลี่ยง

นิยามของคำว่า "เลขเสีย" หมายถึง คู่ตัวเลขความหมายไม่ดีที่ปรากฏอยู่ในสิ่งที่มีรหัสตัวเลขเป็นส่วนประกอบ เช่น เบอร์โทรศัพท์ ทะเบียนรถ เลขที่บ้าน รหัสการเงิน ฯลฯ โดยหากมีเลขเสียปะปนอยู่แม้เพียงคู่เดียวจะถือว่าเลขชุดนั้นไม่มงคล


เลขเสีย-เลขเสียคืออะไร

แต่ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่าในศาสตร์ตัวเลขนั้นไม่ได้มีการกำหนดว่าคู่ตัวเลขไหนดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเสียร้อยเปอร์เซ็นต์ เลขทุกตัวทุกคู่ต่างก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่ในตัว

ส่วนคู่ตัวเลขที่จัดอยู่ในกลุ่ม "เลขเสีย" เกิดจากอิทธิพลด้านลบของคู่เลขนั้นๆดันส่งผลกระทบในเรื่องที่มักจะเป็นปัญหาสำคัญในชีวิต เช่น งาน เงิน ความรัก (ปัญหาคลาสสิก)

ด้วยเหตุนี้จึงมีการหลีกเลี่ยงคู่ตัวเลขเหล่านั้นและใช้นิยามสั้นๆว่า "เลขเสีย" เพื่อให้เข้าใจได้โดยไม่ต้องอธิบายยืดเยื้อ

จำไว้ว่าไม่มีเลขใดที่สมบูรณ์แบบ

ไม่มี "เลขดี" ที่จริงแท้ และ ไม่มี "เลขแย่" ที่แน่นอน

เลขที่ถูกนิยามว่า "เลขเสีย" ก็มีข้อดีอยู่ไม่น้อย ดังนั้นการที่จะชี้วัดว่าตัวเลขที่ใช้จะให้ "ผลดี" หรือ "ผลเสีย" จึงขึ้นอยู่กับวิธีการเลือกใช้ตัวเลขอย่างไรให้เกิดความเหมาะสม เข้าใจกันแล้วนะ...