ความเชื่อคืออะไร

เรื่องของ "ความเชื่อ" บางคนอาจให้นิยามความหมายเอาไว้ว่า "ความเชื่อคือสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นความจริง" แต่จงอย่าลืมว่า "ความเชื่อคือสิ่งที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นเท็จ" เช่นกัน


ความเชื่อคืออะไร

หากมีการกล่าวถึงความเชื่อบางอย่าง เช่น "การดูดวง" แล้วมีคนแสดงทัศนะว่า "เชื่อครึ่ง-ไม่เชื่อครึ่ง" นั่นหมายความว่าเขาคนนั้นเชื่อเต็มๆ แต่ไม่กล้ายอมรับเพราะกลัวจะถูกมองว่า "งมงาย"

การมีความเชื่อเอาไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ใช่เรื่องน่าอาย ไม่ใช่เรื่องเลวร้าย รู้หรือไม่ว่าเบื้องหลังของคนที่ประสบความสำเร็จมีอยู่ไม่น้อยที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบความเชื่อ

หากมีโอกาสเข้าไปในห้องทำงานของเจ้าสัวระดับพันล้านหมื่นล้าน จะพบว่าภายในนั้นเต็มไปด้วยสิ่งที่เกี่ยวข้องกับระบบความเชื่อ เช่น วัตถุมงคล เครื่องประดับ การจัดตำแหน่งฮวงจุ้ย หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ สีเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ

(บางรายถึงขั้นตรวจสอบวันเดือนปีเกิดของลูกน้องและคู่ค้าเลยก็มี)

เหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับระบบความเชื่อ เพียงแต่อย่าเชื่ออย่างขาดสติ ไม่งมงาย แต่ให้นำความเชื่อมาผนวกเข้ากับความรู้ความสามารถและการพัฒนาตัวเองเพื่อต่อยอดไปสู่ความสำเร็จ

นี่ต่างหากจึงจะเป็นหัวใจสำคัญหรือแก่นแท้ของสิ่งที่เรียกว่า "ความเชื่อ"...