ดวงความรักคนเกิดวันพฤหัสบดี

วิเคราะห์ดวงความรัก คนวันพฤหัสบดีมีความโอบอ้อมอารี สติปัญญาดี มุ่งมั่นแน่วแน่ เปิดเผยจริงใจ ไม่ชอบการเสแสร้งหลอกลวง ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองเป็นที่สุด ประเภทที่ถ้ารักใครก็รักแบบสุดๆ


ดวงความรักคนเกิดวันพฤหัสบดี

แต่ขณะเดียวกันถ้าเกลียดใครก็เกลียดแบบสุดๆเช่นกัน คนวันพฤหัสบดีจึงมักจะเป็นที่ยอมรับของคนรอบข้าง

ความรักของคนวันพฤหัสบดีออกแนวเรียบง่ายไม่โลดโผนโดยจะชอบคนที่มีความเรียบง่ายคล้ายกับตัวเอง ข้อดีคือ คนวันพฤหัสบดีจะซื่อสัตย์ต่อความรักเป็นที่สุด เรียกว่ารักเดียวใจเดียวไม่มีการวอกแวกนอกลู่นอกทางให้เห็น

ดังนั้นคนวันพฤหัสบดีถ้าได้รักใครแล้วก็จะมอบหัวใจให้เต็มร้อย บางครั้งก็แอบคิดเข้าข้างตัวเองมากเกินไป

แม้จะอุทิศหัวใจให้กับความรักอย่างเต็มกำลัง แต่หากถึงเวลาที่ต้องพบกับความผิดหวังก็สามารถเรียกสติตัวเองให้กลับคืนมาได้ไม่ยาก ไม่ปล่อยตัวเองให้จมปรักอยู่กับความเจ็บปวดนาน

โดยจะทุ่มเทความคิดไปกับเรื่องอื่นที่ตัวเองสนใจเพื่อให้ลืมความผิดหวังแล้วกลับมายืนหยัดอย่างแข็งแกร่งได้อีกครั้ง

มุมมองความรักที่ซื่อสัตย์ ทุ่มเทและไม่เสแสร้งแกล้งทำ ขณะเดียวกันก็มีความเจ้าระเบียบอยู่ไม่น้อยทำให้คนวันพฤหัสบดีเหมาะกับคนเปิดเผยจริงใจและมั่นคงเหมือนตัวเอง

เลขเสริมดวงความรักคนวันพฤหัสบดี ได้แก่ 363 365 632 645