เลขบอกโรค ความเชื่อเรื่องโรคกับตัวเลข

โรคภัยไข้เจ็บเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองหรือเกิดกับคนใกล้ตัว โรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ แต่มีบางอาการที่แม้แต่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็ยังไม่สามารถวินิจฉัยถึงสาเหตุที่แท้จริงได้


เลขบอกโรค ความเชื่อเรื่องโรคกับตัวเลข

เชื่อมโยงกับความเชื่อทางโหราศาสตร์ที่มีการกล่าวถึงความสัมพันธ์ของตัวเลขที่มีอิทธิพลในการส่งเสริมให้เกิดโรคในกลุ่มต่างๆเอาไว้เช่นกัน ดังนี้

โรคกับตัวเลข
• ระบบสมอง: 04, 05, 08, 40, 48, 50, 58, 80, 84, 85
• ระบบเลือด: 01, 03, 05, 07, 10, 13, 30, 31, 34, 37, 43, 50, 70, 73
• ระบบทางเดินหายใจ: 02, 06, 08, 18, 20, 27, 48, 60, 72, 80, 81, 84
• ระบบย่อยอาหาร: 02, 04, 20, 34, 37, 40, 43, 48, 58, 67, 73, 76, 84, 85
• ระบบสืบพันธุ์: 03, 06, 13, 30, 31, 37, 60, 67, 73, 76
• กระดูกและกล้ามเนื้อ: 07, 13, 31, 37, 70, 73
• มะเร็ง (เนื้องอก): 00,01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 08, 90

ขอย้ำก่อนว่านี่เป็นเรื่องของศาสตร์และความเชื่อที่มีมาแต่โบราณซึ่งไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม การดูแลสุขภาพตัวเองให้ถูกสุขอนามัยถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

แม้ตัวเลขจะบอกว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคนั้นโรคนี้ แต่ถ้าหาทางป้องกันเอาไว้ก่อนโรคเหล่านี้ก็มีโอกาสที่จะไม่เกิดขึ้น...