ร้องเพลงในครัวจะได้ผัวแก่!!!

ห้องครัวเป็นสถานที่สำหรับทำอาหาร ต้องใช้สมาธิในการปรุงเพื่อไม่ให้รสชาติผิดเพี้ยน ระวังไม่ให้ของมีคมและความร้อนทำให้เกิดการบาดเจ็บ


ร้องเพลงในครัวจะได้ผัวแก่
ภาพ: Asian Inspirations

รวมทั้งต้องใส่ใจด้านสุขอนามัยไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมปะปนลงไปในอาหาร... โดยเฉพาะน้ำลาย

คนโบราณจึงสอนลูกหลานโดยเฉพาะเด็กสาวที่เข้าครัวทำนองว่า "ร้องเพลงในครัวจะได้ผัวแก่" เพื่อให้มีสมาธิจดจ่ออยู่กับอาหารที่กำลังทำเท่านั้น

ทั้งนี้เพื่อเป็นกุศโลบายในการห้ามไม่ให้ร้องเพลงในห้องครัว ไม่ได้มีผลทำให้ได้ผัวแก่แต่อย่างใด

ยิ่งในยุคที่มีสมาร์ทโฟน การร้องเพลงในครัวกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว บางคนถึงกับเต้นไปทำอาหารไปด้วย เรื่องแบบนี้คงห้ามกันไม่ได้แล้ว

แต่ในฐานะคนที่เข้าครัวทำอาหาร การจะร้องจะเต้นอะไรก็ไม่ว่า สิ่งสำคัญจะต้องดูแลเรื่องคุณภาพอาหาร ความปลอดภัยและสุขอนามัยเป็นปัจจัยสำคัญ