ก้มมองลอดหว่างขาแล้วจะเห็นผี

โบราณเชื่อว่าการก้มมองลอดหว่างขาตัวเองจะทำให้เห็นสิ่งลี้ลับ เนื่องจากการเกิดตามธรรมชาติของมนุษย์จะออกมาจาก "หว่างขา" ของผู้เป็นแม่


มองลอดหว่างขาแล้วจะเห็นผี

ดังนั้นในบางความเชื่อจึงมองว่า "หว่างขา" เปรียบเสมือนเส้นบางๆที่คั่นระหว่าง "ความเป็น" กับ "ความตาย"

ในการทดสอบว่าบริเวณไหนมีสิ่งลี้ลับอยู่หรือไม่จึงใช้การก้มมองลอดหว่างขาตัวเองเพื่อพิสูจน์

บ้างว่าให้ยืนหันไปทางทิศตะวันออก ท่อง "พุทธโทธานะ 3 จบ" แล้วก้มมองลอดหว่างขาตัวเองซึ่งจะมองเห็นไปทางทิศตะวันตก

มีคำอธิบายว่าสาเหตุที่คนโบราณสร้างความเชื่อนี้ขึ้นมาก็เพื่อใช้เป็นกุศโลบายขู่เด็กๆ เพราะการก้มมองลอดหว่างขาอาจทำให้เสียหลักล้มจนหัวร้างข้างแตก

เชื่อก็เชื่อเถอะ ไม่ใช่แค่เด็กๆเท่านั้นที่กลัว แม้แต่ผู้ใหญ่ที่เข้าใจเหตุผลของความเชื่อนี้ดีก็ยังหวั่นๆจนไม่กล้าก้มมองลอดหว่างขาตัวเอง

แต่มันไม่แน่เสมอไป ความเชื่อนี้อาจจะถูกสร้างขึ้นมาจากความจริงก็เป็นได้ ใครจะไปรู้

ส่วนใครที่อยากรู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่ สามารถพิสูจน์ได้ด้วยการก้มมองลอดหว่างขาของตัวเอง แล้วจะได้รับคำตอบ...