ห้ามให้ผู้อื่นยืมเงินในวันตรุษจีน

การให้ผู้อื่นหยิบยืม "ทรัพย์สินเงินทอง" หรือ "สิ่งของมีค่า" ในวันตรุษจีนถือเป็นเรื่องต้องห้ามที่ไม่ควรกระทำอย่างเด็ดขาด


ห้ามยืมเงินวันตรุษจีน
ภาพ: National Today

ด้วยความเชื่อที่ว่าสิ่งที่กระทำลงไปในวันตรุษจีนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของศักราชใหม่ทางจันทรคติจะส่งผลยาวไปตลอดทั้งปี

หากให้ผู้อื่นหยิบยืมทรัพย์สินเงินทองในวันตรุษจีนก็จะต้องให้หยิบยืมกันไปตลอดทั้งปี

รวมทั้งการหยิบยืมทรัพย์สินเงินทองจากผู้อื่นก็เป็นสิ่งต้องห้ามด้วยเช่นกันเพราะจะทำให้เป็นหนี้เป็นสินตลอดทั้งปี

ดังนั้นในวันตรุษจีนจึงไม่ควรเปลี่ยนให้ตัวเองอยู่ในสภาพที่เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้อย่างเด็ดขาด