การตั้งชื่อต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์

การตั้งชื่อให้มีความไพเราะหรือมีเอกลักษณ์ออกไปในทางแปลกพิศดารไม่ใช่เรื่องยาก แต่การตั้งชื่อให้มีความเป็นสิริมงคลไม่ง่ายอย่างที่หลายคนเข้าใจ


การตั้งชื่อมงคล

สำหรับการตั้งชื่อให้ได้ "ชื่อมงคล" เชื่อว่าคนส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การหลีกเลี่ยงพยัญชนะต้องห้ามตามวันเกิด (อักษรกาลกิณี) จากนั้นจึงเลือกหาคำที่มีความหมายดีๆ

แต่นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งในองค์ประกอบของการตั้งชื่อมงคลเท่านั้น

การตั้งชื่อมงคลจะต้องใช้ทั้ง "โหราศาสตร์" และ "ภาษาศาสตร์" ผสานเข้าด้วยกันเหมือน "ศาสตร์และศิลป์"

โหราศาสตร์ ได้แก่ หลีกเลี่ยงพยัญชนะต้องห้าม ใช้พยัญชนะที่เสริมดวงชะตาและคำนวณให้ได้รหัสที่ดี (ถอดค่าออกมาเป็นตัวเลข)

ภาษาศาสตร์ ได้แก่ การสะกดที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ความหมายดี ไม่พิศดารจนแปลกประหลาดและต้องไม่เชยจนดูล้าสมัย

"จะว่ายากก็ไม่ใช่ จะว่าง่ายก็ไม่เชิง"

การตั้งชื่อให้มีความมงคลจะต้องใช้ความรู้ความเข้าใจ อย่ากลัวที่จะขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ การศึกษาเองผ่านอินเตอร์เน็ตอาจจะไม่ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเสมอไป

ฝากไว้ให้พิจารณา