เลขกับอาชีพ พลังตัวเลขเสริมอาชีพการงาน

วัตถุประสงค์ในการเลือกใช้ตัวเลขไม่ใช่เพียงเพื่อให้ได้ตัวเลขที่ดีที่สุด แต่เป็นการเลือกใช้ตัวเลขที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตัวบุคคล โดยเฉพาะการเลือกใช้ตัวเลขให้ถูกกับอาชีพซึ่งมีความสำคัญมาก เบื้องต้นสรุปตัวเลขกับรูปแบบอาชีพคร่าวๆดังต่อไปนี้


เลขกับอาชีพ - เลขเสริมอาชีพ

เลขกับอาชีพ - เลขเสริมอาชีพ

เลขกับอาชีพ - เลขเสริมอาชีพ

เลขกับอาชีพ - เลขเสริมอาชีพ

สำหรับเลขที่เหมาะกับกลุ่มอาชีพต่างๆที่ได้นำมาเสนอเป็นการนำจุดเด่นจากอิทธิพลของ "เลขแต่ละตัว" และ "เลขแต่ละคู่" มาใช้เพื่อส่งเสริมพลังให้ตรงกับสายอาชีพ ดังนั้นเมื่อรู้แล้วว่ารูปแบบอาชีพใดเหมาะกับเลขใดก็ให้นำไปปรับใช้กันนะ