4, 44, 444 พลังตัวเลขเสริมจิตวิญญาณแห่งมนุษยสัมพันธ์

บางคนอาจไม่ชอบเลข 4 เนื่องจากมีการออกเสียงใกล้เคียงคำว่า "ซี้" ที่หมายถึง "ความตาย" แต่อิทธิพลของเลข 4 ในทางโหราศาสตร์ที่แท้จริงหาเป็นเช่นนั้นไม่


เลข 4, 44, 444

เลข 4 ในทางโหราศาสตร์เป็นสัญลักษณ์แทน "ดาวพุธ" (ธาตุน้ำ) สื่อถึง "จิตวิญญาณของนักประชาสัมพันธ์" เปรียบได้ดั่ง "ดวงดาวแห่งการสื่อสาร"

ในการทำธุรกิจที่ต้องใช้การเจรจาสื่อสารเป็นพื้นฐาน อิทธิพลของเลข 4 จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเสริมวาทศิลป์และไหวพริบปฏิภาณให้โดดเด่นขึ้นมา

กลายเป็นสุดยอดนักเจรจาผู้มี "วาจาเรียกทรัพย์" สามารถไหลลื่นพลิกแพลงได้ตลอดเหมือนน้ำที่ไม่ว่าจะไปอยู่ในภาชนะใดก็ปรับสภาพให้เข้ากับภาชนะนั้นได้เสมอ

เลข 4, 44, 444 เหมาะกับสายงานที่เน้นการติดต่อเจรจา การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ นักพูด นักบัญชี งานเขียน การตลาด งานขาย ธุรกิจออนไลน์และงานต่างประเทศ

กรณีที่ใช้เลข 4, 44 หรือ 444 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ ตำแหน่งที่ 3 ของเบอร์จะต้องไม่ใช่เลข 7 อย่างเด็ดขาด (0x7-xxx-xxxx) เรื่องนี้สำคัญมากจึงขอฝากเอาไว้