สัตว์เสริมดวง เลี้ยงอย่างไรให้ได้ประโยชน์

ความเชื่อในเรื่อง "สัตว์เสริมดวง" ทำให้เกิดการสรรหาสัตว์บางชนิดมาเลี้ยงเอาไว้ในที่อยู่อาศัย ด้วยความเชื่อที่ว่า "สัตว์" เหล่านั้นจะนำสิ่งดีๆ (โดยเฉพาะโชคลาภ) มาให้ผู้เป็นเจ้าของ


สัตว์เสริมดวง

การเลี้ยงสัตว์ด้วยความเมตตาถือเป็นเรื่องที่ดี แต่บางรายเลี้ยงสัตว์เสริมดวงจนกลายเป็นความงมงาย ขาดสติ เลี้ยงโดยหลงลืมสิ่งสำคัญที่สุดของการเลี้ยงสัตว์เสริมดวงไป

หากเลี้ยงสัตว์เพียงเพื่อหวังผลประโยชน์ เลี้ยงโดยไม่ให้การดูแลเอาใจใส่ การเลี้ยงแบบนี้นอกจากจะไม่เกิดสิ่งดีๆแล้ว ยังอาจจะกลายเป็นการ "สร้างบาป" แทน

ดูแล้วไม่ต่างจากการเอาสัตว์มาทรมานเอาไว้ (แต่อาจจะโชคดีหน่อยตรงที่สัตว์ยังมีข้าวมีน้ำให้กิน)

ก่อนตัดสินใจเลี้ยงสัตว์เสริมดวงจะต้องสำรวจตัวเองก่อนว่ามีความพร้อมหรือไม่ มีความรู้เกี่ยวกับสัตว์ที่จะเลี้ยงมากเพียงใด ไม่ใช่คิดแค่เพียงว่ามีเงินซื้ออาหารให้ก็พอ

การดูแลเอาใจใส่จะทำให้สัตว์เลี้ยงมีความสุข เมื่อสัตว์เลี้ยงมีความสุขมันก็จะนำสิ่งดีๆมาให้ แม้ว่าสิ่งดีๆจะไม่ได้มาเป็นรูปธรรม แต่เชื่อว่าความรู้สึกอิ่มเอมใจที่ได้รับกลับนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแล้ว...