เต่าดำ สัตว์เทพประจำทิศเหนือ

"เต่าดำ" (เสวียนอู่: 玄武) สัตว์เทพทั้งสี่ประจำทิศฮวงจุ้ย เต่าดำเป็นสัตว์ประจำทิศเหนือ ธาตุน้ำและฤดูหนาว (บ้างขนานนามให้เต่าเป็นเทพเจ้าแห่งน้ำ)


เต่าดำ (เสวียนอู่: 玄武) สัตว์เทพประจำทิศเหนือ
ภาพ: Ancient Origins

เต่าดำมีลักษณะร่วมกันของ "เต่า" กับ "งู" ได้แก่ "เต่าที่มีงูพันกลางลำตัว" หรือ "เต่าที่มีเกร็ดงู" เปรียบเป็นสัญลักษณ์แทนความมั่งคง ผู้อุปถัมภ์ อายุยืนยาว ความสุขและความศรัทธา (ตามคติเต๋า)

มีความเชื่อกันว่าเต่าเป็นสื่อกลางระหว่าง "โลกมนุษย์" กับ "โลกวิญญาณ" ดังนั้นจึงสามารถใช้เต่าทำนายอนาคตได้ด้วยการใช้กระดองเต่าพยากรณ์

ตำแหน่งฮวงจุ้ยของเต่าดำจะอยู่ด้านหลังซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีความมั่นคง ลักษณะเป็นเนินเขาหรือทางลาดเอียง ไม่เปิดทางโล่งหรือมีเส้นทางน้ำไหลผ่าน

การปล่อยให้ตำแหน่งเต่าดำของที่อยู่อาศัยเปิดโล่งจะทำให้เกิดความไม่มั่นคง ไร้อำนาจ ขาดบารมี ไม่มีการสนับสนุนค้ำจุน เหมือนอ่างน้ำรั่วที่เติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็ม