ต้นกระบองเพชรเสริมฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน

"กระบองเพชร" ไม้ประดับที่มีหนามแหลมเรียวรอบต้น กระบองเพชรมีสรรพคุณในการฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ เชื่อว่าต้นกระบองเพชรสามารถป้องกันภยันตรายจากศัตรูที่คิดร้ายได้


ต้นกระบองเพชรเสริมฮวงจุ้ยโต๊ะทำงาน
ภาพ: OPineiro

ต้นกระบองเพชรเป็นพืชที่ดูแลง่าย ไม่ต้องรดน้ำเยอะจึงไม่สร้างปัญหาในการประดับเอาไว้บนโต๊ะทำงานที่อาจจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเอกสารสำคัญ

ต้นกระบองเพชรมีคุณสมบัติเด่นในการดูดซับคลื่นรังสีจากหน้าจอหรือหลอดไฟ ลดความเข้มข้นของสนามแม่เหล็กและสร้างจุดผ่อนคลายสายตาด้วยบรรยากาศสีเขียว

เลือกสายพันธุ์ที่มีขนาดตามที่ต้องการแล้วนำมาจัดวางบนโต๊ะทำงาน แต่รูปลักษณ์ที่เป็นหนามแหลมจึงต้องระวังด้วยการเว้นระยะหรือมีสิ่งป้องกันเอาไว้เพื่อสร้างฮวงจุ้ยที่ดี