เล่าความฝันตอนกินอาหารจะทำให้โชคร้าย

คนโบราณเชื่อว่าการเล่าความฝันขณะกำลังกินอาหาร (โดยเฉพาะฝันร้าย) ความฝันนั้นจะกลายเป็นความจริง ทำให้เจอเรื่องที่ไม่ดีหรือเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจ


ห้ามเล่าความฝันตอนกินอาหาร

เนื่องจากการกลืนอาหารขณะเล่าความฝันเปรียบเหมือนการกลืนความฝันร้ายๆนั้นเข้าไป ดังนั้นโบราณจึงห้ามเล่าความฝันตอนกินอาหาร

แต่จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของความเชื่อนี้เป็นกุศโลบายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสำลักอาหารหรือมีอาหารกระเด็นออกมาจากปากไปตกลงบนนี่นั่นโน่น

ช่วงกินอาหารควรเป็นเวลาที่ได้ผ่อนคลายไปกับรสชาติ รวมทั้งยังเป็นเรื่องมารยาทบนโต๊ะอาหารและการพูดเรื่องฝันร้ายอาจทำให้เพื่อนร่วมโต๊ะรู้สึกรำคาญได้