เสาเอกเสาโท สร้างความเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยในบ้าน

พิธีตั้ง "เสาเอกเสาโท" ตามความเชื่อเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยในบ้านให้เกิดความสงบร่มเย็น ในการปลูกบ้านใหม่จึงมีการเชิญ "พราหมณ์" หรือ "พระสงฆ์" มาเป็นผู้นำในการประกอบพิธีร่วมกับผู้อยู่อาศัย


พิธีตั้งเสาเอกเสาโท

"เสาเอก" เปรียบดัง "ผู้ชาย" ในขณะที่ "เสาโท" เปรียบดัง "ผู้หญิง" ที่ต้องอยู่ร่วมกันเป็นคู่ให้เกิดความสมบูรณ์ เหมือนพลัง "หยิน" และ "หยาง" ที่ก่อเกิดความสมดุลในวิชาฮวงจุ้ย

การสร้างบ้านแปงเมืองในอดีตจะต้องมีการตั้ง "หลักเมือง" (ศาลหลักเมือง) อันเป็นการแสดงความเคารพสักการะเทพยาผู้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองดินแดนและเป็นการกำหนดชะตาเมืองหรือที่เรียกว่า "ดวงเมือง"

สำหรับการสร้างบ้านใหม่ "เสาเอกเสาโท" (ไม่ใช่เสาเข็มนะ) จึงเปรียบเสมือนหลักเมืองของบ้านอันเป็นการแสดงความเคารพต่อเจ้าที่เจ้าทางและบ่งชี้ไปถึงทิศทางในอนาคตของผู้ที่จะเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านได้เช่นกัน