กิจกรรมบรรยายสร้างแรงบันดาลใจ ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ภารกิจลงใต้รับใช้ชาติในการรับหน้าที่ "วิทยากร" บรรยายสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565


กิจกรรมบรรยายสร้างแรงบันดาลใจ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

กิจกรรมบรรยายสร้างแรงบันดาลใจ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

กิจกรรมบรรยายสร้างแรงบันดาลใจ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

กิจกรรมบรรยายสร้างแรงบันดาลใจ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

กิจกรรมบรรยายสร้างแรงบันดาลใจ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

กิจกรรมบรรยายสร้างแรงบันดาลใจ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

กิจกรรมบรรยายสร้างแรงบันดาลใจ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

กิจกรรมบรรยายสร้างแรงบันดาลใจ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

กิจกรรมบรรยายสร้างแรงบันดาลใจ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

กิจกรรมบรรยายสร้างแรงบันดาลใจ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆท่านในการให้โอกาสผมได้ทำหน้าที่วิทยากรในครั้งนี้

ตลอดจนน้องๆนักศึกษาที่ให้ความร่วมมือทำให้กิจกรรมดำเนินไปด้วยความราบรื่น สุดท้ายนี้ "พี่โจ" ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนได้เดินหน้าทำตามความฝันและประสบความสำเร็จในทุกด้านนะครับ