เรื่องน่าเห็นใจของคนวันพฤหัสบดี

คนเกิดวันพฤหัสบดีมีความเมตตาดุจแม่พระ เสมือนมีดาวแห่งความโอบอ้อมอารีและการเป็นผู้ให้เฉิดฉายอยู่เสมอ


คนเกิดวันพฤหัสบดี

เวลาคนรอบข้างมีปัญหาจึงมักจะมาพึ่งพาอาศัยหรือขอความช่วยเหลือจากคนวันพฤหัสบดีก่อนเป็นอันดับแรกๆ

คนวันพฤหัสบดีเองก็ช่างใจดียื่นมือช่วยไปซะทุกเรื่อง บางครั้งอาจจะช่วยจนทำให้ตัวเองลำบากไปด้วยเล็กๆน้อยๆก็ไม่เป็นไร

แต่เวลาคนวันพฤหัสบดีมีปัญหาหนักจนเก็บเอาไว้ไม่ไหว อยากจะไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นบ้างกลับไม่มีใครสนใจใยดี

บุญคุณที่เคยมอบให้กลับสลายหายไปตามกาลเวลา ราวกับเป็นคนแปลกหน้าที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน

นี่แหละหนา เรื่องน่าเห็นใจของคนวันพฤหัสบดี...