ขนมถ้วยฟู สัญลักษณ์แห่งความเจริญงอกงาม

"ขนมถ้วยฟู" ขนมเนื้อนุ่มฟูกลิ่นหอมหวานหลากหลายสีสันที่จัดอยู่ในกลุ่มขนมมงคล สัญลักษณ์แห่งความเจริญงอกงาม ก้าวหน้า รุ่งเรือ เฟื่องฟู เปรียบเสมือนเนื้อแป้งขนมที่มีความฟูฟ่อง


ขนมถ้วยฟู

ขนมถ้วยฟูจะใช้ประกอบพิธีสำคัญทั้งในวัฒนธรรมไทย จีน พิธีพุทธ พราหมณ์ โดยในพิธีมงคลจะใช้ขนมถ้วนฟูสีสันสดใส ส่วนในพิธีอวมงคลหรือการไหว้บรรพบุรุษจะใช้ขนมถ้วยฟูสีขาวล้วน