พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร วันที่ 26 กรกฎาคม 2565

ภาพบรรยากาศบางส่วนในพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ขอขอบคุณเจ้าภาพทั้งสองคณะ (07.32 น. และ 08.09 น.) ตลอดจนครอบครัว ญาติสนิทมิตรสหาย ประสบพบความเจริญรุ่งเรืองสมหวังดังปรารถนา รวยแล้วรวยอีก รวยลูกเดียวครับ


พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร วันที่ 26 กรกฎาคม 2565

ติดต่องานบวงสรวงและพิธีกรรม
• โทรศัพท์: 061-8382-888
• Line: @ajarnjoe