เลขมหาเสน่ห์ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

เมื่อกล่าวถึง "เลขเสน่ห์" ผู้คนส่วนใหญ่อาจนึกถึงตัวเลขที่ส่งผลในเรื่องรักๆใคร่ๆ ออกไปในทางชู้สาว เข้าตำรา "เสน่ห์หาน้ำมันพราย" ใครเห็นใครรัก ใครเห็นใครหลง เหมือนโดนน้ำมันพรายดีดใส่


เลขเสน่ห์ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

สำหรับกลุ่มเลขมหาเสน่ห์ ได้แก่ 223, 232, 322, 323, 324 และ 423 อิทธิพลของตัวเลขจะช่วยเสริมให้เกิดแรงดึงดูด ใครเห็นก็อยากเข้าใกล้ สามารถใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง

วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการใช้เลขเสน่ห์ไม่ใช่การหวังผลในเรื่องรักๆใคร่ๆ แต่ใช้เป็นเครื่องมือดึงดูดผู้คนใหม่ๆเข้ามาทำความรู้จักมักจี่แล้วจึงขยับขยายต่อไปในเรื่องหน้าที่การงานให้ประสบความสำเร็จ

แน่นอนว่าเลขเสน่ห์ย่อมมีผลในการดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามา (สมชื่อ)

ดังนั้นผู้ใช้จึงต้องรู้จักแยกแยะ มีหลายคนสามารถครองคู่สุขสมหวังในความรักได้ด้วยการใช้เลขเสน่ห์กลุ่มนี้ แต่ก็มีบางส่วนที่ยังใช้ไม่เป็นจนกลายเป็นการสร้างความสัมพันธ์ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วแยกย้ายกันไป