ปัวะโป้ย อุปกรณ์เสี่ยงทายรับคำพยากรณ์จากเทพเจ้า

"ปัวะโป้ย" (擲筊) อุปกรณ์ที่ใช้ในการเสี่ยงทายของจีนสมัยโบราณเพื่อรับคำพยากรณ์จากเทพเจ้า มักเห็นได้ตามวัดจีนหรือศาลเจ้า ลักษณะเป็นไม้รูปร่างคล้ายจันทร์เสี้ยวสองชิ้นประกบกัน ด้านหนึ่งเรียบ ด้านหนึ่งนูนโค้ง


ปัวะโป้ย (擲筊)

ปัวะโป้ยที่นำมาใช้ในการเสี่ยงทายจะต้องเท่ากันทั้งรูปร่างและน้ำหนัก โดยวิธีการเสี่ยงทายจะมีอยู่ด้วยกัน 2 อย่าง ได้แก่ 1.ใช้ปัวะโป้ยเพียงอย่างเดียว หรือ 2.ใช้ปัวะโป้ยร่วมกับเซียมซี ส่วนคำตอบที่ได้รับจากการเทพเจ้าจะมีลักษณะ Yes หรือ No

ผลการเสี่ยงทาย (กรณีใช้ปัวะโป้ยอย่างเดียว)
• คว่ำ + หงาย: ดี ใช่ ถูกต้อง
• คว่ำ + คว่ำ: ร้าย ไม่ใช่ ผิด
• หงาย + หงาย: เทพเจ้าหัวเราะเพราะผู้เสี่ยงทายมีคำตอบอยู่ในใจแล้ว

สำหรับการโยนปัวะโป้ยเสี่ยงทายแต่ละคำถามจะต้องโยน 3 ครั้ง (คำถามต้องชัดเจน) หากผลการเสี่ยงทายออกมาเหมือนกันทั้งสามครั้งจะถือว่าคำพยากรณ์จากเทพเจ้านั้นมีความแม่นยำ (ตรงเผง)

แม้จะดูเป็นวิธีโบราณแต่สามารถสร้างขวัญกำลังใจได้อย่างมาก สำคัญว่าผู้ที่ทำการเสี่ยงทายจะต้องมีความศรัทธาต่อเทพเจ้า อธิฐานด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วใช้ชีวิตอย่างมีสติ คิดดี ทำดี ผลลัพธ์ที่ได้ย่อม "ดี" แน่นอน