งานไหว้ครูประจำปี 2565 ณ สำนักอาจารย์โจ จังหวัดชลบุรี

ภาพบรรยากาศบางส่วนในงานพิธีไหว้ครูประจำปี 2565 ณ สำนักอาจารย์โจ (จ.ชลบุรี) เพื่อระลึกคุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ทุกสาขาที่ได้ร่ำเรียน พร้อมจุดเทียนบูชาพระราหูและจุดเทียนหนุนดวงเสริมสิริมงคล


พิธีไหว้ครูประจำปี 2565

พิธีไหว้ครูประจำปี 2565

พิธีไหว้ครูประจำปี 2565

พิธีไหว้ครูประจำปี 2565

พิธีไหว้ครูประจำปี 2565

พิธีไหว้ครูประจำปี 2565

พิธีไหว้ครูประจำปี 2565


พิธีไหว้ครูประจำปี 2565

พิธีไหว้ครูประจำปี 2565

พิธีไหว้ครูประจำปี 2565

พิธีไหว้ครูประจำปี 2565

พิธีไหว้ครูประจำปี 2565

พิธีไหว้ครูประจำปี 2565

พิธีไหว้ครูประจำปี 2565

ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ ลูกเพจลูกดวงและเพื่อนพ้องน้องพี่ที่มีส่วนร่วมให้พิธีในวันนี้เป็นไปอย่างราบรื่น ขอให้ทุกท่านมีความสุขสมบูรณ์ สมหวังดังปรารถนา สุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีครับ