ห้ามปลูกไม้ใหญ่ในบ้าน

"ต้นไม้ใหญ่" สามารถให้ร่มเงาในขอบเขตที่กว้างและสร้างบรรยากาศภายที่ดีภายในบริเวณบ้านได้ แต่การปลูกไม้ใหญ่เพื่อใช้เป็นไม้ประธานมีข้อควรระวังอยู่ค่อนข้างมาก หากปลูกไม่ดีจะกลายเป็นการทำลายฮวงจุ้ยของบ้านได้


ห้ามปลูกต้นไม้ใหญ่ในบ้าน
ภาพ: Felix Mittermeier

การปลูกต้นไม้ใหญ่ในบ้านจะต้องเลือกชนิดของพันธุ์ไม้ที่ไม่มีรากแข็งโป๊กและแผ่ขยายเป็นวงกว้าง เนื่องจากรากไม้ที่มีความแข็งมากๆจะแผ่ขยายออกไปจนทำลายฐานและโครงสร้างของบ้าน

ระยะห่างระหว่างต้นไม้ใหญ่กับตัวบ้านก็เป็นเรื่องสำคัญมากเช่นกัน แม้จะต้องการร่มเงาจากต้นไม้ แต่บ้านไม่ควรอยู่ใต้ต้นไม้ โดยเฉพาะหากเลือกพันธุ์ไม้ที่รากไม่แข็งหรือหยั่งรากลึกไม่พอจะส่งผลในด้านความมั่นคงจนอาจล้มลงมากระทบตัวบ้านได้

ต่อให้ต้นไม้ไม่ล้มลงมาทั้งต้น แต่กิ่งก้านสาขาที่อาจจะร่วงลงมาใส่ตัวบ้านก็เพียงพอที่จะสร้างความเสียหายได้แล้ว ยังไม่รวมถึงการเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ที่จะสร้างความเดือดร้อนรำคาญอีกหลายชนิด

ดังนั้นเพื่อป้องกันและตัดปัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นจึงไม่ควรปลูกไม้ใหญ่เอาไว้ในบริเวณบ้าน แต่ควรเลือกต้นไม้ขนาดกลางที่ดูแลรักษาตัดแต่งกิ่งก้านง่ายมาปลูกแทนและเว้นระยะให้ห่างจากตัวบ้านพอสมควรจึงจะช่วยเสริมฮวงจุ้ยที่ดีได้