พิธีบวงสรวงเบิกเนตรองค์ดำแสนศิริจันทรานาคราช บริษัทนําคนต่างด้าวมาทํางานในประเทศไทย ไทยเลบอร์ จำกัด

พิธีบวงสรวงเบิกเนตรองค์ดำแสนศิริจันทรานาคราช พร้อมบวงสรวงเสริมสิริมงคล บริษัทนําคนต่างด้าวมาทํางานในประเทศไทย ไทยเลบอร์ จำกัด (จ.ชลบุรี) ขอให้ "บอสแป้ง" และ "บอสน็อต" ประสบผลแห่งความสำเร็จ เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า ชื่อเสียงโด่งดัง ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐี


พิธีบวงสรวงเบิกเนตรองค์ดำแสนศิริจันทรานาคราช

พิธีบวงสรวงเบิกเนตรองค์ดำแสนศิริจันทรานาคราช

พิธีบวงสรวงเบิกเนตรองค์ดำแสนศิริจันทรานาคราช

พิธีบวงสรวงเบิกเนตรองค์ดำแสนศิริจันทรานาคราช

พิธีบวงสรวงเบิกเนตรองค์ดำแสนศิริจันทรานาคราช

พิธีบวงสรวงเบิกเนตรองค์ดำแสนศิริจันทรานาคราช

พิธีบวงสรวงเบิกเนตรองค์ดำแสนศิริจันทรานาคราช

พิธีบวงสรวงเบิกเนตรองค์ดำแสนศิริจันทรานาคราช

พิธีบวงสรวงเบิกเนตรองค์ดำแสนศิริจันทรานาคราช

พิธีบวงสรวงเบิกเนตรองค์ดำแสนศิริจันทรานาคราช

พิธีบวงสรวงเบิกเนตรองค์ดำแสนศิริจันทรานาคราช

พิธีบวงสรวงเบิกเนตรองค์ดำแสนศิริจันทรานาคราช

พิธีบวงสรวงเบิกเนตรองค์ดำแสนศิริจันทรานาคราช

พิธีบวงสรวงเบิกเนตรองค์ดำแสนศิริจันทรานาคราช

พิธีบวงสรวงเบิกเนตรองค์ดำแสนศิริจันทรานาคราช

ติดต่องานบวงสรวงและพิธีกรรม
• โทรศัพท์: 061-8382-888
• Line: @ajarnjoe