สักการะศาลหลักเมือง เสริมความรุ่งเรืองก้าวหน้า ดวงชะตาราศีเปิด เกิดมหามงคลชีวิต

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร เพื่อสักการะบูชาเทวะผู้ปกปักรักษาผืนแผ่นดินและเสริมความเป็นสิริมงคลในชีวิต พิธีจัดขึ้นตามฤกษ์ยามมงคล โดยอาจารย์โจรับหน้าที่พราหมณ์ผู้นำพิธี


สรวงศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร

ทำไมต้องไหว้ศาลหลักเมือง?
• ศาลหลักเมืองสร้างขึ้นตามโบราณราชประเพณีโดยพระมหากษัตริย์และมีความศักดิ์สิทธิ์ เมื่อเราใช้ผืนแผ่นดินนี้ในการทำมาหากินจึงควรสักการะศาลหลักเมืองและองค์เทพารักษ์ทั้ง ๕ ได้แก่ พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระกาฬไชยศรี เจ้าหอกลองและเจ้าเจตคุปต์

ผลจากการไหว้ศาลหลักเมือง
• ดวงชะตาราศีเปิด
• สร้างสมวาสนาบุญบารมี
• เสริมดวงการงาน การเงิน ชื่อเสียงเกียรติยศ
• เกิดความเจริญก้าวหน้า เลื่อนยศเลื่อนขั้น
• ประสบความสำเร็จในสัมมาอาชีพ
• คิดสิ่งใดสมหวังดังใจปรารถนา
• สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงประสงค์
• ราบรื่นไร้ซึ่งอุปสรรค
• ศัตรูจะแพ้พ่าย คนคิดร้ายจะถอยหนี

ขออานุภาพแห่งพระหลักเมือง องค์เทพารักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ดลบันดาลให้ผู้เข้าร่วมพิธีและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญ สวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูลผล เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติทุกทิวาราตรีกาลเทอญ

ช่องทางติดต่อ
• Tel: 061-8382-888
• Line: @ajarnjoe

ติดตามผลงาน
• Youtube: AjarnJoe Channel
• TikTok: @ajarnjoe
• IG: joey_chanathan
• Page: อาจารย์โจ ดูแล้วใช่เลย, อาจารย์โจ ไลฟ์โค้ช ดูแล้วใช่เลย