ห้ามให้นาฬิกาเป็นของขวัญ

นาฬิกาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบ่งบอกช่วงเวลาที่จำเป็นต้องมีในทุกครัวเรือน ไม่ว่าจะในรูปแบบของนาฬิกาปลุก นาฬิกาติดผนัง นาฬิกาข้อมือหรือนาฬิกาเพื่อน


ของขวัญต้องห้าม - ห้ามให้นาฬิกาเป็นของขวัญ
ภาพ: the Beijinger

ความสำคัญของนาฬิกาไม่ได้มีเพียงแค่การทำหน้าที่บอกเวลาเท่านั้น แต่นาฬิกายังเป็นอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่หรือใช้เป็นเครื่องประดับที่แสดงถึงสถานะเลิศหรูได้ด้วยเช่นกัน

การมอบนาฬิกาให้กันเป็นของขวัญถือเป็นเรื่องปกติที่สามารถทำได้ (ถ้าไม่เดือดร้อนเรื่องเงิน) แต่ในบางวัฒนธรรมจีนบางส่วนเชื่อว่าการมอบนาฬิกาเป็นของขวัญถือว่าไม่มงคล

เนื่องจากนาฬิกาถูกมองว่าเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงเวลาที่จำกัดและกำลังจะจบลง การมอบนาฬิกาให้กันจึงเปรียบเสมือนการบอกลาครั้งสุดท้ายหรือการเคารพศพ (โดยเฉพาะการมอบให้ผู้สูงอายุ)

ในภาษาจีนบางสำเนียงคำว่า "ให้นาฬิกา" พ้องเสียงกับคำว่า "การไปร่วมพิธีในงานศพ" การมอบนาฬิกาให้กันจึงถูกมองว่าไม่เหมาะสมและออกจะหยาบคาย

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสบายใจทั้งผู้ให้และผู้รับจึงควรหลีกเลี่ยงการมอบนาฬิกาเป็นของขวัญ แต่ย้ำว่าเรื่องนี้เป็นเพียงความเชื่อในบางวัฒนธรรมเท่านั้น