ประตูบ้านรับทรัพย์รับโชค

"ประตูหลักของบ้าน" ไม่มีการกำหนดตายตัวว่าจะต้องเป็นลักษณะของการเปิดเข้าด้านใน การเปิดออกด้านนอกหรือการเลื่อนออกด้านข้างซ้ายขวา (บานเลื่อน) แม้จะมีความเชื่อมาผสมว่าประตูบ้านจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ก็ตาม


ประตูบ้านรับทรัพย์
ภาพ: CHUNYIP WONG

ปัจจัยในการเลือกรูปแบบประตูบ้านอยู่ที่ความพึงพอใจของผู้อาศัย (เจ้าของบ้าน) ว่าอยากได้ประตูในลักษณะใด ขอให้ประตูมีความมั่นคงแข็งแรงและขนาดกว้างพอให้คนเดินเข้าออกและอากาศถ่ายเทได้สะดวก

สำคัญว่าจะต้องดูแลอย่าให้มีการชำรุดหรือส่งเสียงฝืดๆเวลาเปิดปิด

มีบางความเชื่อว่าฮวงจุ้ยประตูบ้านที่ใช้การเปิดเข้าด้านในจะทำให้มีโชคลาภเข้ามา ลักษณะเหมือนบ้านคนจีนในสมัยโบราณ แต่จงอย่าลืมว่าคนจีนมีทั้งคนรวยและคนจน บ้านคนจนก็ใช้ประตูที่เปิดเข้าด้านในเช่นกัน

สาเหตุที่ประตูบ้านของจีนเป็นลักษณะการเปิดเข้าด้านใน ส่วนหนึ่งมาจากหิมะในฤดูหนาวที่ทับถมจนไม่สามารถเปิดประตูออกด้านนอกได้ ดังนั้นจึงแก้ไขด้วยการเปิดเข้าด้านในแทน สอดคล้องกับการเปิดรับอากาศใหม่เข้ามาไล่อากาศเก่าออกไป