พิธีจุดเทียนเสริมดวงขอพรพระราหู วันที่ 30 มีนาคม 2566

พิธีจุดเทียนเสริมดวงสักการะบูชาองค์พ่อพระราหู ประทานพรให้เกิดสิริมงคล เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ณ สำนักอาจารย์โจ ขออำนาจบารมีพระราหูดลบันดาลให้ผู้ร่วมพิธีและลูกเพจอาจารย์โจที่เห็นโพสนี้ประสบผลแห่งความสำเร็จ สุขภาพแข็งแรง รับทรัพย์รับโชค รวยลูกเดียวครับ


พิธีจุดเทียนเสริมดวงบวงสรวงขอพระราหู 30 มีนาคม 2566

พิธีจุดเทียนเสริมดวงบวงสรวงขอพระราหู 30 มีนาคม 2566

พิธีจุดเทียนเสริมดวงบวงสรวงขอพระราหู 30 มีนาคม 2566

พิธีจุดเทียนเสริมดวงบวงสรวงขอพระราหู 30 มีนาคม 2566

ติดต่องานบวงสรวงและพิธีกรรม
• โทรศัพท์: 061-8382-888
• Line: @ajarnjoe