บรรยายพิเศษ "วางแผนชีวิต มูไม่ผิด ชีวิตดีกว่า" มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 อาจารย์โจได้รับเกียรติทำหน้าที่วิทยากรบรรยายเรื่อง "วางแผนชีวิต มูไม่ผิด ชีวิตดีกว่า" ในงานปัจฉิม 65 สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


บรรยายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บรรยายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บรรยายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ติดต่องานวิทยากรบรรยาย
• โทรศัพท์: 061-8382-888
• Line: @ajarnjoe