พิธีบุญวันคล้ายวันเกิดของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย องค์พรหมเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลพิภพ ดลบันดาลให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี "นายธวัชชัย ศรีทอง" (และครอบครัว) มีความสุขสมหวังทุกประการและเป็นที่รักของชาวชลบุรีสืบไป


วันคล้ายวันเกิดของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

วันคล้ายวันเกิดของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

วันคล้ายวันเกิดของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

วันคล้ายวันเกิดของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี