empower EmWe รวมพลังดีๆสู่ความสำเร็จ ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา

ภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งในการทำหน้าที่วิทยากรบรรยายภายใต้โครงการ empower EmWe รวมพลังดีๆสู่ความสำเร็จ ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา วันที่ 8 ตุลาคม 2566 ขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องและให้โอกาสอาจารย์โจได้ทำหน้าที่ในครั้งนี้ครับ


วิยากรบรรยายภายใต้โครงการ empower EmWe รวมพลังดีๆสู่ความสำเร็จ ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา

วิยากรบรรยายภายใต้โครงการ empower EmWe รวมพลังดีๆสู่ความสำเร็จ ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา

วิยากรบรรยายภายใต้โครงการ empower EmWe รวมพลังดีๆสู่ความสำเร็จ ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา

วิยากรบรรยายภายใต้โครงการ empower EmWe รวมพลังดีๆสู่ความสำเร็จ ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา

วิยากรบรรยายภายใต้โครงการ empower EmWe รวมพลังดีๆสู่ความสำเร็จ ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา

วิยากรบรรยายภายใต้โครงการ empower EmWe รวมพลังดีๆสู่ความสำเร็จ ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา

วิยากรบรรยายภายใต้โครงการ empower EmWe รวมพลังดีๆสู่ความสำเร็จ ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา

วิยากรบรรยายภายใต้โครงการ empower EmWe รวมพลังดีๆสู่ความสำเร็จ ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา

วิยากรบรรยายภายใต้โครงการ empower EmWe รวมพลังดีๆสู่ความสำเร็จ ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา

ช่องทางติดต่อ
• Tel: 061-8382-888
• Line: @ajarnjoe

ติดตามผลงาน
• Youtube: AjarnJoe Channel
• TikTok: @ajarnjoe
• IG: joey_chanathan
• Page: อาจารย์โจ ดูแล้วใช่เลย, อาจารย์โจ ไลฟ์โค้ช ดูแล้วใช่เลย