ช้อนเงินช้อนทอง ไม้มงคลเรียกทรัพย์ เสริมโชคลาภ

"ช้อนเงินช้อนทอง" ไม้มงคลความหมายดี ชื่อเดิมว่า "ไทรใบกลม" เนื่องจากใบมีลักษณะกลมและงอคล้าย "ช้อน" จึงเรียกว่า "ช้อนเงินช้อนทอง"


ช้อนเงินช้อนทอง
ภาพ: Bonsai Outlet

ต้นช้อนเงินช้อนทองเป็นไม้ประดับที่ดูแลง่าย มีคุณสมบัติในการฟอกอากาศจึงนิยมปลูกในกระถางเล็กๆเพื่อประดับตกแต่งทั้งภายในอาคารและกลางแจ้ง

เชื่อว่าต้นช้อนเงินช้อนทองเป็นไม้เสริมสิริมงคลด้วยการดึงดูดเงินทองให้ไหลมาเทมา กระตุ้นโชคลาภ มั่งคั่งร่ำรวยเหมือนการคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิด