บานไม่รู้โรย ไม้มงคลเสริมความมั่นคงไม่เสื่อมโรย

"บานไม่รู้โรย" ไม้ล้มลุกหลากสีสัน ทั้งสีแดง ชมพู ขาวและม่วง ถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกากลางและใต้ เห็นได้ทั่วไปในสวนหรือบริเวณริมทาง


บานไม่รู้โรย (Globe Amaranth)
ภาพ: Gardener's Path

เชื่อว่าบานไม่รู้โรยเป็นไม้มงคลตามชื่อที่ถูกเรียกขานว่า "ไม่รู้โรย" ช่วยเสริมความรักของผู้อยู่อาศัยให้มีความมั่นคงไม่รู้โรยต่อกัน

บานไม่รู้โรยยังถูกนำไปประดับบนพานพุ่มสำหรับพิธีไหว้ครู โดยสื่อความหมายถึงการให้ความเคารพและเชื่อฟังคำสอนสั่งของครูไม่เสื่อมคลาย