พิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศในวันคเณศชยันตรี

พิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศในวันคเณศชยันตรี (วันคล้ายวันประสูติพระคเนศ) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นำสวดขอพรโดย Ekampurohit ขอให้ผู้ที่ฝากดวงจุดเทียนเศรษฐีและผู้ติดตามทุกท่านประสบผลแห่งความสำเร็จทุกประการครับ


พิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศในวันคเณศชยันตรี (วันคล้ายวันประสูติพระคเนศ)

พิธีบวงสรวงองค์พระพิฆเนศในวันคเณศชยันตรี (วันคล้ายวันประสูติพระคเนศ)

ติดต่องานบวงสรวงและพิธีกรรม
• โทรศัพท์: 061-8382-888
• Line: @ajarnjoe