พิธีบวงสรวงพระเจ้าตาก ปิดทองพระพุทธบาทศิลาทราย

พิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปิดทองพระพุทธบาทศิลาทราย ณ วัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรี วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ประธานฝ่ายฆราวาสโดย "คุณวิทยา คุณปลื้ม" เจ้าพิธีโดย "พราหมณ์จฏุลาย์ รังสิพราหมณกุล" และ "อาจารย์โจ ดูแล้วใช่เลย"


พิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปิดทองพระพุทธบาทศิลาทราย ณ วัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรี

พิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปิดทองพระพุทธบาทศิลาทราย ณ วัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรี

พิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปิดทองพระพุทธบาทศิลาทราย ณ วัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรี

พิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปิดทองพระพุทธบาทศิลาทราย ณ วัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรี

พิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปิดทองพระพุทธบาทศิลาทราย ณ วัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรี

พิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปิดทองพระพุทธบาทศิลาทราย ณ วัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรี

พิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปิดทองพระพุทธบาทศิลาทราย ณ วัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรี

พิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปิดทองพระพุทธบาทศิลาทราย ณ วัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรี

พิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปิดทองพระพุทธบาทศิลาทราย ณ วัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรี

พิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปิดทองพระพุทธบาทศิลาทราย ณ วัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรี

พิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปิดทองพระพุทธบาทศิลาทราย ณ วัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรี

พิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปิดทองพระพุทธบาทศิลาทราย ณ วัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรี

ติดต่องานบวงสรวงและพิธีกรรม
• โทรศัพท์: 061-8382-888
• Line: @ajarnjoe