โหราศาสตร์กับศาสนา

โหราศาสตร์เป็นเรื่องของการเก็บ "สถิติ" แล้วนำมาคิดคำนวนเพื่อใช้ทำนายถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น


โหราศาสตร์กับศาสนา

ศาสนามีหลักธรรมคำสอนของตนเอง ไม่ได้สอนเรื่องดวงชะตา ขณะเดียวกันการดูดวงก็ไม่ใช่การลบหลู่ดูหมิ่นศาสนา

การดูดวงในทางโหราศาสตร์เป็นเรื่องของความเชื่อถือศรัทธา "เชื่อก็ดู ไม่เชื่อก็ช่าง"

"คำพยากรณ์ดี" ใช้สร้างขวัญกำลังใจ "คำพยากรณ์ร้าย" ใช้เตือนตนเองให้มีสติตั้งมั่นอยู่เสมอ