ข้อห้ามวันตรุษจีน สิ่งที่ไม่ควรทำในวันตรุษจีน

วันตรุษจีนถือเป็นวันแห่งการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ (เหมือนการนับ 1 เพื่อไปให้ถึง 365 หรือ 366) ในวันตรุษจีนนอกเหนือจากการเฉลิมฉลองและไหว้ขอพรเทพเจ้าซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานแล้ว ชาวจีนก็ยังมีข้อห้ามที่เชื่อว่าไม่ควรปฏิบัติในวันตรุษจีนด้วยเช่นกัน โดยจะขอยกตัวอย่างคร่าวๆดังต่อไปนี้


9 ต้องห้ามในวันตรุษจีน

ห้ามสระหรือตัดผม
• คำว่า 'ผม' ในภาษาจีนนั้นพ้องเสียงกับคำที่มีความหมายว่า 'มั่งคั่ง' การสระหรือตัดผมในวันตรุษจีนจึงเปรียบเสมือนการเอาความมั่งคั่งออกไป โดยในแง่ของกุศโลบายนั้นก็เพื่อให้ญาติพี่น้องได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันแทนที่จะออกไปนอกบ้านเพื่อตัดผมนั่นเอง


9 ต้องห้ามในวันตรุษจีน

ห้ามทำความสะอาดบ้าน
• ชาวจีนเชื่อว่าการทำความสะอาดบ้านหรือการทิ้งขยะในวันตรุษจีนนั้นจะเป็นการกวาดเอาโชคลาภออกไป ดังนั้นถ้าไม่สกปรกถึงขั้นทนดูไม่ได้ก็ควรจะเว้นว่างเอาไว้ซัก 1 วัน แล้วค่อยทำความสะอาดในวันถัดไป ส่วนเหตุผลก็เช่นเดียวกับข้อที่แล้วคือให้ญาติพี่น้องใช้เวลาร่วมกัน แทนที่จะมัวแต่ทำความสะอาดบ้าน


9 ต้องห้ามในวันตรุษจีน

ห้ามพูดคำหยาบ
• การพูดคำหยาบคายและคำที่ไม่เป็นมงคลทั้งหลายนั้น ชาวจีนเชื่อว่าจะนำความโชคร้ายเข้ามาสู้ตัวผู้พูดเอง รวมทั้งคำที่สื่อถึงเลข 4 ซึ่งพ้องเสียงกับคำว่า ‘ซี้’ ที่หมายถึง ‘ความตาย’ ด้วยเช่นกัน (ในข้อนี้ขอแนะนำว่าไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็ไม่ควรพูดคำหยาบ ไม่ใช่แค่เฉพาะวันตรุษจีนเท่านั้น)


9 ต้องห้ามในวันตรุษจีน

ห้ามทานโจ๊กและเนื้อสัตว์
• ชาวจีนมองว่าในสมัยก่อนนั้น 'โจ๊ก' ทำมาจากเศษข้าวซึ่งเป็นอาหารของคนจน การกินโจ๊กในเช้าวันตรุษจีนจึงเหมือนกับการใช้ชีวิตแบบคนจน ส่วนการห้ามกินเนื้อสัตว์นั้นเป็นเพราะเทพเจ้าบางองค์เป็นมังสวิรัติจึงไม่ควรกินเนื้อสัตว์เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ


9 ต้องห้ามในวันตรุษจีน

ห้ามซักเสื้อผ้า
• เชื่อกันว่า 'เทพเจ้าแห่งสายน้ำ' มีวันเกิดตรงกับวันตรุษจีนพอดี การที่นำเสื้อผ้าซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกมาซักในวันตรุษจีนจึงเปรียบเสมือนการกระทำที่ลบหลู่เทพเจ้าแห่งสายน้ำ ดังนั้นเว้นไว้ซักวันแล้วค่อนนำมาซักในวันถัดไปแทน ส่วนอีกเหตุผลก็เช่นเดียวกับข้อ 1 และ 2 คือ ให้ญาติพี่น้องได้ใช้เวลาร่วมกัน


9 ต้องห้ามในวันตรุษจีน

ห้ามใส่ชุดขาวหรือดำ
• แม้ว่าการใส่สูทผูกไทด์ในชุดสีขาวดำจะทำให้ดูสุภาพตามแบบฉบับสากล แต่ชาวจีนเชื่อว่าสีขาวและดำเป็นสัญลักษณ์ของความอวมงคล (ชาวจีนจะแต่งชุดขาว-ดำในงานศพ) การใส่เสื้อผ้าสีขาวและดำในวันตรุษจีนจึงเป็นเสมือนลางไม่ดีและนำพาโชคร้ายเข้ามา


9 ต้องห้ามในวันตรุษจีน

ห้ามให้ยืมเงิน
• ชาวจีนเชื่อว่าสิ่งที่ทำในวันตรุษจีนจะส่งผลไปตลอดทั้งปี การให้คนอื่นยืมทรัพย์สินเงินทองและการยืมทรัพย์สินเงินทองจากคนอื่นในวันตรุษจีนจะส่งผลให้มีหนี้สินไปตลอดทั้งปี ดังนั้นจึงไม่ควรให้คนอื่นหยิบยืมหรือหยิบยืมทรัพย์สินเงินทองจากคนอื่นเด็ดขาดเพื่อจะได้ไม่เป็นหนี้เป็นสินตลอดปี ห้ามให้ยืมเงิน


9 ต้องห้ามในวันตรุษจีน

ห้ามทำของแตก
• เรื่องนี้ต้องระวังให้ดีเนื่องจากการทำของตกแตกในวันตรุษจีนหมายถึง ‘ลางร้าย’ ที่จะทำให้เกิดความแตกแยกร้าวฉาน แต่หากไม่ระวังจนเผลอทำของตกแตกไปแล้วก็ให้แก้เคล็ดโดยการพูดสิ่งดีๆออกมาเช่น 'ดอกไม้เบ่งบาน' ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึงความงอกเงย


9 ต้องห้ามในวันตรุษจีน

ห้ามซื้อรองเท้าใหม่
• คำว่ารองเท้าในภาษาจีนออกเสียงว่า 'ไห่' หมายถึง ‘การถอนหายใจ’ ชาวจีนเชื่อว่าการถอนหายใจเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความเหนื่อยล้า อ่อนแอ ท้อแท้ หมดกำลังใจ ซึ่งเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นที่ไม่ดี ดังนั้นการซื้อรองเท้าใหม่จึงเหมือนการส่งสัญญาณด้านลบนั่นเอง

จะเห็นได้ว่าข้อห้ามเบื้องต้นนี้มีทั้งส่วนที่เป็นความเชื่อและกุศโลบายที่สอดแทรกเอาไว้ เนื่องจากเทศกาลตรุษจีนเป็นช่วงที่คนในครอบครัวที่ต้องไปใช้ชีวิตต่างบ้านต่างเมืองจะได้กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันในรอบปี ดังนั้นจึงควรใช้โอกาสนี้ทำกิจกรรมร่วมกัน ก่อนที่จะต้องแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของตัวเองต่อไป