NLP ปลุกพลังแห่งความสำเร็จด้วยเทคโนโลยีทางความคิดและสมอง

            เคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมบางคนถึงทำอะไรแล้วก็มักประสบแต่ความสำเร็จ ในขณะที่บางคนนั้นกลับประสบกับความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่า แม้จะมีต้นทุนทางความรู้ในระดับใกล้เคียงกันแต่ทำไมผลลัพธ์ที่ได้นั้นกลับแตกต่างกันอย่างสุดขั้ว คำตอบคือระบบความคิดในสมองของพวกเขานั่นเองที่เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จ


NLP @ Collective Evolution

            หลายคนอาจไม่รู้ว่าสมองของคนเราเป็นอวัยวะที่ไม่มีวันเสื่อมถอยหากเรารู้จักดูแลมัน ต่างจากอวัยวะส่วนอื่นๆที่เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา และจุดบกพร่องของสมองคือสมองไม่รู้จักคำว่า “ไม่ / ห้าม / อย่า” หรือคำสั่งในเชิงปฏิเสธ ยกตัวอย่างเช่นหากมีคนบอกเราว่า “ห้ามคิดถึงดอกกุหลาบ” ภาพที่ปรากฏขึ้นมาในสมองทันทีก็คือภาพดอกกุหลาบ
            ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและสมองค้นพบศาสตร์ NLP ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางจิตเพื่อใช้ปรับปรุงคุณภาพชีวิตผ่านกระบวนการคิดของสมองโดยมีการค้นพบความลับที่สำคัญนั่นคือการทำงานของสมอง ความรู้สึกนึกคิดและการแสดงออกทางร่างกายนั้นล้วนเป็นกลไกที่ถูกเชื่อมโยงสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์

ความหมายของ NLP
            # N - Neuro หมายถึงระบบประสาทและสมองที่ใช้ในการรับรู้สิ่งต่างๆผ่านอายตนะ (ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) แล้วแปลความหมายออกมาผ่านกระบวนการคิดโดยจิตสำนึกและจิตใต้สำนึก ส่งผลถึงการแสดงออกทางอารมณ์และพฤติกรรม
            # L- Linguistic หมายถึงภาษาที่ใช้เป็นเครื่องมือในการตอบสนองทั้งทางวาจาหรือภาษากายอื่นๆเพื่อสื่อความหมายไปยังบุคคลอื่นซึ่งภาษาที่สื่อออกไปจะมีผลต่อพฤติกรรมโดยตรงและทำให้รู้ถึงตัวตนที่เป็นอยู่
            # P - Programming หมายถึงกระบวนการปลูกฝังความคิดเพื่อสร้างสภาวะจิตและรูปแบบกระบวนการคิดอันเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างความคิดและอารมณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เหมือนการลบโปรแกรมเก่าที่ไร้ประสิทธิภาพแล้วใส่โปรแกรมลงไป

            ในสมองของมนุษย์มีสิ่งที่เรียกว่า “นิวรอน” ที่มีลักษณะเหมือนโครงข่ายใยแมงมุมจำนวนนับล้านๆเซลล์ นิวรอนแต่ละอันจะเชื่อมต่อกันด้วยประจุไฟฟ้าที่เกิดจากความคิดและสภาวะอารมณ์ เมื่อเรามีความคิดด้านลบประจุไฟฟ้าก็จะเชื่อมนิวรอนด้านลบเข้าด้วยกันและหากเราคิดลบเรื่อยๆเจ้านิวรอนพวกนี้ก็จะใหญ่และแข็งแรงขึ้นเราก็จะกลายเป็นมนุษย์ลบ จะคิดหรือทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะสมองมันตั้งโปรแกรมเอาไว้แล้วว่าทำไม่สำเร็จ
            ขณะเดียวกันหากเราคิดถึงสิ่งที่มีความหมายในด้านบวก ประจุไฟฟ้าก็จะเชื่อมนิวรอนในด้านบวกเข้าด้วยกันทำให้เรากลายเป็นคนที่คิดบวกและจะกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้เพราะสมองตั้งโปรแกรมเอาไว้แล้วว่าจะต้องทำสำเร็จได้แน่นอน ดังนั้นกระบวนการ NLP จึงถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อปรับทางเดินของนิวรอนในสมองขึ้นมาใหม่
            ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์ NLP ค้นพบว่ามนุษย์มีความสามารถในการเรียนรู้อย่างน่ามหัศจรรย์จนอาจเรียกว่าน่ากลัว ดังนั้นเทคโนโลยี NLP จึงถูกนำไปใช้ในการบำบัดและรักษาผู้ที่มีสภาวะทางอารมณ์ที่ไม่ปกติอย่างได้ผล รวมทั้งถูกนำไปใช้กับผู้ที่ต้องการแรงกระตุ้นบางอย่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยการปรับโครงสร้างความคิดในสมองนั่นเอง

ติดต่อดูดวงส่วนตัว
            สำหรับผู้ที่ต้องการดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกตัวด้วยมหาสัตตเลข ไพ่ทาโร่ ปรับฮวงจุ้ย วิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์มือถือ (ด้วยศาสตร์ที่แม่นที่สุด) เลขทะเบียนรถ ชื่อมงคล เสริมดวงชะตา บูชาวัตถุมงคล ปลดล็อคคลายปม บรรยายเพื่อสังคม สามารถติดต่ออาจารย์โจจากช่องทางต่อไปนี้ครับ