ความหมายของเลข 777 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

เลข 7 ในทางโหราศาสตร์เป็นตัวแทนของ "ดาวเสาร์" เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่ง "ความเข้มแข็ง" และ "การขับเคลื่อน" เมื่อรวมเลข 777 เข้าด้วยกันจึงกลายเป็นพลังในการเคลื่อนไปข้างหน้า แม้จะเจออุปสรรคปัญหาเข้ามาขัดขวางก็ไม่มีทางลดละความมุ่งมั่น


ความหมายของเลข 777 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

อิทธิพลของเลข 777 ในเบอร์โทรศัพท์มือถือส่งผลให้เป็นคนที่มีความขยันขันแข็ง มุมานะ พยายาม เลือดนักสู้เต็มเปี่ยม มีสายตาที่เฉียบคมในการมองหาจุดด้อยของคนอื่น แต่ข้อเสียของเลข 777 คือ จะทำให้เกิดสภาวะเครียด ความกดดัน ไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องใช้ความอดทนในระดับที่สูงมากๆ

ดังนั้นเลข 777 จึงไม่เหมาะที่จะใช้เป็นเลขส่วนบุคคลในเบอร์โทรศัพท์มือถือ (ไม่แนะนำให้ใช้) แต่สามารถใช้เป็นหมายเลขในระดับองค์กรเพื่อสร้างพลังในการขับเคลื่อนให้เกิดความหนักแน่นและความมั่นคง เช่น หมายเลข 02-777-7777 (ธนาคารไทยพาณิชย์)