ทุกข์จากการทำงาน ทำงานแล้วยังจน เครียด ชีวิตไม่ก้าวหน้า

            หลายคนคงเคยตั้งคำถามว่าทำไมทำงานแล้วทุกข์... แม้จะมีรายได้เข้ามามากพอแต่ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยังจน!!! ก่อเกิดเป็นความเครียด!!! สุดท้ายแล้วก็พบกับความจริงที่ว่าชีวิตยังคงไม่ก้าวหน้าไปไหน...


ทำงานแล้วทุกข์

            สำหรับใครที่กำลังอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ ลองดูข้อมูลนี้แล้วคิดทบทวนว่าตัวเองนั้นเข้าเงื่อนไขที่ยกมาหรือไม่ ถ้าใช่ก็หาทางปรับปรุงแก้ไขเสีย แล้วคำว่าทุกข์จากการทำงานจะไม่มีอีกต่อไป


ทำงานที่ไม่ได้รักทำงานไม่ตรงกับความสามารถ


ทำงานโดยไม่มีจุดหมายทำงานได้เงินน้อยเกินไป


ทำงานแล้วเข้ากับคนอื่นไม่ได้ทำงานแล้วไม่พัฒนา


ทำงานเพื่อเงินไปวันๆทำงานมากจนไม่มีเวลาให้ครอบครัว


ทำงานจนไม่มีเวลาพักผ่อนทำงานแล้วมีแต่ความเครียด


ทำงานแล้วไม่สนุกทำงานแล้วไม่เกิดความภูมิใจ