24 - 42 เลขแห่งการสื่อสารเจรจาและวาทศิลป์

            ลำดับคู่เลข 24 - 42 เลขคู่มิตรแท้ เลขแห่งการสนับสนุน เลข 2 คือ ดาวจันทร์ (ธาตุดินอ่อน) สื่อถึง "ความอ่อนโยน" เลข 4 คือ ดาวพุธ (ธาตุน้ำ) สื่อถึง "ความมีมนุษยสัมพันธ์" เมื่อรวมเลข 24 - 42 เข้าด้วยกันจึงกลายเป็นพลังแห่งการเจรจาสื่อสารที่ชาญฉลาด


ความหมายของเลข 24 - 42

            อิทธิพลของคู่ตัวเลข 24 - 42 ส่งผลให้ในด้านการมีวาทศิลป์เป็นเลิศ เจรจาโดดเด่น ได้รับความรักความเมตตา ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ค้ำชู เพื่อนฝูงรักใคร่ ดึงดูดทรัพย์ ส่งเสริมการค้าการขายและงานเจรจาให้ประสบความสำเร็จเหมือนเปลี่ยนคำพูดให้เป็นเงินทอง