45 - 54 เลขแห่งสติปัญญา เมตตาและความร่ำรวย

            ลำดับคู่ตัวเลข 45 - 54 เลขแห่งสติปัญญา เลข 4 คือ ดาวพุธ (ธาตุน้ำ) สื่อถึง "มนุษยสัมพันธ์" เลข 5 คือ ดาวพฤหัสบดี (ธาตุดิน) สื่อถึง "สติปัญญา" เมื่อรวมเลข 45 - 54 เข้าด้วยกันจึงกลายเป็นเลขแห่งสติปัญญา มหาโชคลาภและความสำเร็จ


ความหมายของเลข 45 - 54

            อิทธิพลของคู่ตัวเลข 45 - 54 ส่งผลให้สติปัญญาดี มีเมตตามหานิยม ฉลาดเฉียบแหลม รู้เท่าทันคน สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง เงินทองมากมี โดดเด่นด้านการเจรจา นำพาความเจริญรุ่งเรืองมาให้ ประสบความสำเร็จในชีวิต เหมาะสำหรับนักคิดนักวางแผน