68 - 86 เลขแห่งความลุ่มหลงในความรักและการเงิน

            ลำดับคู่ตัวเลข 68 - 86 เลขแห่งความลุ่มหลง เลข 6 คือ ดาวศุกร์ (ธาตุน้ำ) สื่อถึง ‘ความรักและการเงิน’ เลข 8 คือ ดาวราหู (ธาตุลม) สื่อถึง ‘ความลุ่มหลงมัวเมา’ เมื่อรวมเลข 68 - 86 เข้าด้วยกันจึงกลายเป็นความลุ่มหลงในความรักและการเงิน


ความหมายของเลข 68 - 86

            อิทธิพลของเลข 68 - 86 ส่งผลให้กลายเป็นสายเปย์ หาเงินเก่งแต่ก็ใช้เงินเก่ง เก็บเงินไม่อยู่ ใช้จ่ายเงินเกินตัวจนเป็นหนี้เป็นสิน ความรักไม่ดี มีปัญหามือที่สามเข้ามา เกิดความลุ่มหลง แต่เหมาะสำหรับคนที่ทำธุรกิจสีเทาๆ
            สำหรับในทางความเชื่อของชาวจีนนั้นมองว่าคู่ตัวเลข 68 - 86 เป็นเลขมงคลในอันดับต้นๆ โดยเฉพาะเมื่อรวมเข้ากับเลข 1 กลายเป็น 168 ซึ่งเป็นกลุ่มเลขมังกรจีนขนานแท้ที่ช่วยกระตุ้นโชคลาภและการเงินให้เกิดความมั่งคั่งร่ำรวย