ความหมายของผลไม้มงคลไหว้ในวันตรุษจีน

ในเทศกาลตรุษจีนซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ของจีน การนำผลไม้มงคลมาประกอบในพิธีไหว้เจ้าเปรียบเสมือนการให้พรมงคลย้อนกลับมาตามความเชื่อ แต่บางคนเลือกผลไม้มงคลโดยไม่รู้ความหมาย เพียงแค่เลือกตามที่เคยทำมาเหมือนทุกๆปี ดังนั้นผมจึงขอนำเสนอเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับความหมายของผลไม้มงคลที่มักจะนำมาใช้ไหว้เจ้าในวันตรุษจีนมาแบ่งปันกันครับ


ความหมายของผลไม้มงคลในเทศกาลตรุษจีน

กล้วยหอม (สุก)
กล้วยหอมสุกเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งมีเงินทองและการกวักโชคลาภ ลักษณะกล้วยที่ออกผลเป็นเครือและขยายพันธุ์ได้ง่ายจึงสื่อความหมายถึงการมีลูกหลานสืบสกุล มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมือง

แอปเปิ้ล (แดง)
แอปเปิ้ลแดงเป็นสัญลักษณ์ของความผาสุก แคล้วคลาด ปราศจากไร้โรคภัย เชื่อว่าแอปเปิ้ลแดงจะขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บให้พ้นออกไปทำให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและอายุยืนยาว

สาลี่ทอง
สาลี่ทองเป็นสัญลักษณ์ของโชคลาภและการนำพาให้พบเจอแต่สิ่งดีๆ ทำให้เงินไหลมาเทมาในครอบครัว การเงินมั่งคั่งมั่นคงและการรักษาคุณงามความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็ม

ส้มสีทอง
ส้มสีทองเป็นสัญลักษณ์ของความมหามงคล สีของเปลือกเปรียบเสมือนเงินทอง ในสำเนียงแต้จิ๋วเรียกส้มว่า ‘ไต้กิก’ หมายถึง ‘เฮงๆ รวยๆ’ ส้มจึงเป็นผลไม้มงคลที่ขาดไม่ได้ในทุกเทศกาลจีน

องุ่นแดง
องุ่นแดงเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญงอกงาม การเพิ่มพูน ทำให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและนำพาความสุขสมบูรณ์มาสู่ครอบครัว เปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดี (ระวังอย่าให้มีผลองุ่นหลุดออกจากพวง)

สับปะรด
สับปะรดเป็นสัญลักษณ์ความรอบรู้และมองการณ์ไกลเหมือนมีตาอยู่รอบตัว แม้ว่าเนื้อสับปะรดจะมีสีเหลืองแต่ในสำเนียงแต้จิ๋วเรียกสับปะรดว่า ‘อั่งไล้’ หมายถึง ‘เรียกสีแดงมา’ ซึ่งสีแดงในวัฒนธรรมจีนคือสีแห่งความมงคล