ลิงสามตัว ปริศนาธรรมปิดหู ปิดปาก ปิดตา

"ลิงสามตัว" (ไตรวานร) ปริศนาธรรมอันเลื่องชื่อจากภาพแกะสลักบนประตูของศาลเจ้าโทโชกุ โดยลิงทั้งสามตัวจะอยู่ในอิริยาบทแตกต่างกัน ได้แก่ ปิดหู ปิดปากและปิดตา


ลิงสามตัว (ไตรสานร)
ภาพ: GaijinPot Travel

"ลิงปิดหู" หมายถึง "การไม่รับฟังในสิ่งที่ไม่ดี"
"ลิงปิดปาก" หมายถึง "การไม่กล่าวในสิ่งที่ไม่ดี"
"ลิงปิดตา" หมายถึง "การไม่มองสิ่งที่ไม่ดี"

สรุปความหมายของลิงวานรได้ว่า "เมื่อไม่สดับสิ่งชั่ว ไม่กล่าววาจาชั่วและไม่ยลในสิ่งชั่ว อันตรายทั้งหลายก็จะไม่เข้ามาหาเรา"

ช่องทางติดต่อ
Tel: 061-8382-888
Line: @ajarnjoe

ติดตามผลงาน
Youtube: AjarnJoe Channel
TikTok: @ajarnjoe
IG: joey_chanathan
Page: อาจารย์โจ ดูแล้วใช่เลย, เบอร์ตรงดวง, รู้ทันดวง, อาจารย์โจ ไลฟ์โค้ช ดูแล้วใช่เลย