การตั้งชื่อมงคลให้ตรงหลัก & ตรงดวง

ชื่อนั้นสำคัญไฉน? ชื่อก็เหมือนใบเบิกทางไม่ต่างไปจากหน้าตาของคนเราที่ผู้อื่นจะจดจำ ดังนั้นการตั้งชื่อที่ดีและถูกโฉลกกับตัวเองย่อมส่งผลเกื้อหนุนในทางบวกต่อดวงชะตา ขณะเดียวกันหากตั้งชื่อที่ไม่เป็นมงคลก็เหมือนกับการนำเอาอุปสรรคเข้ามาในชีวิตนั่นเอง


การตั้งชื่อมงคล

บางคนคิดจะเปลี่ยนชื่อเพราะอยากได้สิ่งที่มีความเป็นสิริมงคลเอาไว้กับตัวจึงไปหาอ่านตำรับตำราหรือค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต แต่นั่นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดนะครับ หลายคนเปลี่ยนชื่อใหม่แต่กลายเป็นว่าชีวิตกลับแย่ลงซึ่งสาเหตุก็เป็นเพราะท่านตั้งชื่อไม่ถูกวิธีนั่นเองครับ

การตั้งชื่อมงคลให้ตรงหลัก & ตรงดวง
1. ห้ามมีพยัญชนะต้องห้าม
• การหลีกเลี่ยงพยัญชนะต้องห้ามตามวันเกิดในชื่อถือเป็นกฎข้อแรกของการตั้งชื่อมงคลเลยทีเดียวครับ หากชื่อของคุณมีพยัญชนะต้องห้ามปะปนอยู่ด้วยแม้เพียงแค่ตัวเดียวก็จะทำให้ชื่อของคุณกลายเป็นชื่ออัปมงคล เหมือนมีกาลกิณีอยู่กับตัวซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ดีแน่ๆ พยัญชนะต้องห้ามในชื่อ

2. มีพยัญชนะที่ส่งเสริม
• การที่ไม่มีพยัญชนะต้องห้ามในชื่อนั้นทำให้ชื่อไม่มีพลังลบ (ชื่อกลางๆ ไม่ได้ ไม่เสีย) แต่มันยังไม่เพียงพอหากในชื่อไม่มีพยัญชนะที่ช่วยส่งเสริมให้มีพลังบวก ดังนั้นการเลือกชื่อเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลจึงจะต้องมีพยัญชนะเด่นที่ช่วยหนุนดวงชะตาเข้าไปด้วย

3. มีรหัสที่ดี
• การถอดรหัสถือเป็นศาสตร์ขั้นสูงที่หากคุณไม่ใช้เวลาศึกษาอย่างละเอียดจริงจังคุณจะไม่สามารถเข้าใจมันได้อย่างถูกต้องเลย พยัญชนะทุกตัวนั้นสามารถถอดรหัสออกมาเป็นตัวเลขเพื่อใช้ในการพยากรณ์ได้ซึ่งหากคุณไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ก็ขอให้ปรึกษาผู้รู้จริงจะดีที่สุด

4. ตรงตามหลักไวยากรณ์
• คนส่วนใหญ่เลือกชื่อได้ตรงกับหลักเกณฑ์ 2-3 ข้อด้านบน แต่กลับตกม้าตอนท้ายเพราะชื่อที่ได้ไม่ตรงตามหลักไวยากรณ์ ทดสอบง่ายๆโดยการให้คนอื่นเขียนหรืออ่านชื่อนั้นดู ถ้าเขาเขียนหรืออ่านได้อย่างถูกต้องในทันทีถือว่าสอบผ่านครับ จำเอาไว้ว่า "เขียนง่าย อ่านง่าย" จึงจะถูกต้องครับ

ทั้ง 4 ข้อที่กล่าวมาข้างต้นคือกฎพื้นฐานในการตั้งชื่อให้มีความเป็นสิริมงคลซึ่งชื่อมงคลนี้จะมีอิทธิพลส่งเสริมหนุนดวงชะตาให้เจริญก้าวหน้าได้ อย่าลืมว่าชื่อก็เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ที่สื่อถึงตัวเจ้าของเอง ดังนั้นหากไม่มีความรู้จริงๆก็แนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดีกว่าครับ