ทางสามแพร่งมีทั้งดีและร้าย

ทางสามแพร่งบนท้องถนนเป็นจุดที่มักจะเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆจนกลายเป็นความเชื่อที่เชื่อมโยงไปถึง "อาถรรพ์" และ "สิ่งลี้ลับ" ต่างๆมากมาย ดังนั้นเมื่อได้ยินคำว่า "ทางสามแพร่ง" คนส่วนมากจึงมักจะมองไปถึงเรื่องราวด้านลบซึ่งในความเป็นจริงแล้วทางสามแพร่งก็มีข้อดีอยู่เช่นกัน


ทางสามแพร่ง

คำว่า "ทางสามแพร่ง" ไม่ได้จำกัดเพียงแค่ถนนหนทางที่ให้รถใช้สัญจรไปมาเท่านั้น แต่ทางเดินที่มีลักษณะของทางสามทางมาบรรจบกันเป็นรูป Y ก็ถือว่าเป็นทางสามแพร่ง ดังนั้นการจะตีความว่าทางสามแพร่ง "ดี" หรือ "ร้าย" จึงขึ้นอยู่กับบริบทและปัจจัยภายนอกร่วมด้วย

กรณีทางสามแพร่งบนท้องถนนเป็นจุดที่ยานพาหนะพุ่งเข้ามาเจอกัน แน่นอนว่าหากเกิดเหตุที่ทำให้ไม่สามารถควบคุมรถได้ตามปกติ เช่น เมา หลับในเบรกแตก ฝ่าฝืนกฎจราจร ฯลฯ ย่อมมีโอกาสสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจเลยที่ทางสามแพร่งเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆ (รวมทั้งทางแยกอื่นๆด้วย)

นอกจากนี้ข้อเสียของทางสามแพร่งยังมีเรื่องของมลภาวะทางเสียง (เครื่องยนต์ แตร เบรก) ฝุ่นละอองและแสงไฟที่สาดส่องในเวลากลางคืนทำให้รับรู้ได้ถึงความวุ่นวาย ไม่สงบ ส่งผลให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตเสื่อมลง ดังนั้นการมีที่อยู่อาศัยอยู่ใกล้ถนนซึ่งเป็นทางสามแพร่งจึงเป็นเรื่องที่แย่มากๆ

ในทางลับกันหากทางสามแพร่งไม่ได้อยู่บนท้องถนน แต่เป็นทางเดินเท้า เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาด ย่านชุมชนที่ผู้คนจับจ่ายใช้สอย ทางสามแพร่งรูปแบบนี้จะเข้าขั้น "ทำเลทอง" ที่สามารถทำกำไรได้มหาศาล ผู้คนจะมองเห็นร้านในจุดนี้ได้ดีกว่าจุดอื่นๆซึ่งนี่ก็เป็นตัวอย่างข้อดีของทางสามแพร่ง